Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Соловей Ганна Сергіївна. Політична лексика як об'єкт перекладу (на матеріалі текстів політичних заяв, звернень, промов, статей та анекдотів) : к.філол.н. : спец.. 10.02.16 - Перекладознавство : захищена 2011-06-30; . Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – , 0411U004336.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-21