Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Селезньова Ольга Олександрівна. Організаційно-економічний механізм управління ринковою діяльністю роздрібних торговельних підприємств : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-06-29; . Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Наукова частина. – , 0411U004370.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25