Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Медведєв Юрій Львович. Міське самоврядування в державному механізмі Російської імперії у кінці ХІХ - на початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерній). : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2011-06-24; . Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка. – , 0411U004382.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14