Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Юр'єва-Юрій Анна Володимирівна. Організаційно-економічний механізм стимулювання персоналу підприємств туристичної сфери : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-06-30; . Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". – , 0411U004391.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22