Знайдено документів: 1
Дисертація кандидатська
Бабар Тетяна Володимирівна. Тактика ведення лактації при інтраамніальному інфікуванні. : к.мед.н. : спец.. 14.01.01 - Акушерство та гінекологія : захищена 2011-07-01; . Сумський державний університет. – , 0411U004392.
Знайдено документів: 1

Оновлено: 2024-07-24