Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Оніщенко Олена Анатоліївна. Науково-методичні засади управління інвестиційною привабливістю регіонів : к.е.н. : спец.. 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2011-07-30; . Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – , 0411U004429.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15