Знайдено документів: 1
Дисертація кандидатська
Пірова Людмила Вікторівна. Вплив різних рівнів і джерел селену в раціоні на продуктивність та вміст важких металів у продуктах забою свиней : к.с.-г.н. : спец.. 06.02.02 - Годівля тварин і технологія кормів : захищена 2011-07-07; . Білоцерківський національний аграрний університет. – , 0411U004520.
Знайдено документів: 1

Оновлено: 2024-07-25