Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Григор'єва Людмила Володимирівна. Формування маркетингового потенціалу промислових підприємств : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-09-23; . Хмельницький національний університет. – , 0411U004571.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-17