Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Логунов Олександр Миколайович. МОДЕЛІ Й МЕТОДИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВИРОБІВ У ШКІРЯНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ : к.т.н. : спец.. 05.13.06 - Інформаційні технології : захищена 2011-09-16; . Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – , 0411U004656.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25