Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Царьов Віталій Миколайович. Управління інвестиціями в необоротні активи підприємства (за матеріалами автомобілебудівних підприємств України) : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-09-21; . Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – , 0411U004681.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25