Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Богданчикова Оксана Анатоліївна. Кріоконсервування тромбоцитів донорської крові людини у багатокомпонентних кріозахисних середовищах : к.б.н. : спец.. 03.00.19 - Кріобіологія : захищена 2011-09-20; . Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. – , 0411U004689.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25