Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Золотайкіна Вікторія Ігорівна. Лeйкотрієн С4, імунозапальні маркери та оксидативний стрес при гострій серцевій недостатності. : к.мед.н. : спец.. 14.01.11 - Кардіологія : захищена 2011-05-27; . Харківський національний медичний університет. – , 0411U005042.
Знайдено 1 документів
Поширити