Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Дорошенко Надія Іванівна. Формування системи графічних понять у майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі. : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2011-06-22; . Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – , 0411U005069.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-19