Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Яременко Лілія Анатоліївна. Розвиток креативної особистості у позашкільних навчальних закладах : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2011-07-01; . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – , 0411U005085.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25