Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Турба Оксана Олексіївна. Соціально-типізуючі та індивідуалізуючі чинники міжперсональної взаємодії : к.соц.н. : спец.. 22.00.01 - Теорія та історія соціології : захищена 2011-07-01; . Класичний приватний університет. – , 0411U005127.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25