Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Азізова Катерина Михайлівна. Управління капіталом підприємства на засадах контролінгу : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-06-30; . Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – , 0411U005139.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14