Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Чернявська Марія Вікторівна. Естетичне виховання дітей у дошкільних закладах освіти України (друга половина ХХ століття) : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2011-06-21; . Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – , 0411U005142.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25