Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мамедов Гюндуз Айдин огли. ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ ТА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ) : к.ю.н. : спец.. 12.00.10 - Судоустрій; прокуратура та адвокатура : захищена 2011-06-29; . Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Наукова частина. – , 0411U005197.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14