Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Панасюк Олександр Петрович. Формування моральних цінностей у майбутніх учителів фізичної культури : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2011-06-23; . Волинський національний університет імені Лесі Українки. – , 0411U005199.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14