Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Король Світлана Володимирівна. Професійна спрямованість гуманітарної підготовки фахівців інженерного профілю в університетах : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2011-06-23; . Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – , 0411U005205.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-19