Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Петрус Маріанна Василівна. Проблеми сімейного виховання в педагогічній теорії і практиці Закарпаття (друга половина ХІХ - 30-ті роки ХХ століття) : к.пед.н. : спец.. 13.00.07 - Теорія і методика виховання : захищена 2011-06-22; . Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет". – , 0411U005261.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25