Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Сафонова Ірина Григорівна. Підготовка майбутніх учителів-філологів до виховання духовних потреб учнів загальноосвітньої школи засобами превентивної діяльності : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2011-07-05; . Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – , 0411U005262.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25