Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Дудюк Віталій Олександрович. Забезпечення надійності процесу гідроабразивного різання на основі ідентифікованих моделей власних і параметричних відмов : к.т.н. : спец.. 05.03.01 - Процеси механічної обробки, верстати та інструменти : захищена 2011-06-24; . Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – , 0411U005331.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25