Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бобяк Андрій Петрович. Бухгалтерський облік власного капіталу підприємств різних організаційно-правових форм : к.е.н. : спец.. 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-07-05; . Національна академія статистики, обліку та аудиту. – , 0411U005366.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25