Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Корсун Володимир Ярославович. Суд як суб'єкт кримінально-процесуального доказування : к.ю.н. : спец.. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність : захищена 2011-07-07; . Національна академія внутрішніх справ. – , 0411U005473.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15