Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Аль-Тфіхат Алі Ата Салман. Формування організаційно-економічного механізму управління агропромисловими підприємствами. : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-07-06; . Луганський національний аграрний університет. – , 0411U005512.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15