Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бабенко Михайло Григорович. Фітоіндикація початкових етапів грунтогенезу на рекультивованих землях Нікопольського марганцеворудного басейну : к.с.-г.н. : спец.. 03.00.16 - Екологія : захищена 2011-07-01; . Дніпропетровський державний аграрний університет. – , 0411U005515.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25