Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Шевченко Валентина Миколаївна. Державне управління діяльністю вищих навчальних закладів: інноваційний розвиток організаційного, фінансового та інформаційного механізмів : к.держ.упр. : спец.. 25.00.02 - Механізми державного управління : захищена 2011-07-08; . Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля. – , 0411U005539.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15