Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ничка Юрій Вадимович. Межі національної та міжнародної правотворчості: загальнотеоретичні аспекти (на матеріалах європейської практики) : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2011-07-02; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – , 0411U005554.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14