Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Стецик Назарій Володимирович. Технологія судової правотворчості: загальнотеоретична характеристика : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2011-07-01; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – , 0411U005555.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-21