Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Олійник Валентина Василівна. Шкільне свято як засіб виховання учнів у загальноосвітній школі України (друга половина XІX ст. - 20-ті роки XX ст.) : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2011-09-08; . Інститут педагогіки НАПН України. – , 0411U005584.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-21