Знайдено документів: 1
Дисертація кандидатська
Титова Наталія Михайлівна. Система оцінювання навчальних досягнень з креслення майбутніх вчителів трудового навчання : к.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2011-09-13; . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – , 0411U005622.
Знайдено документів: 1

Оновлено: 2024-07-25