Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Пічкар Іван Йосипович. Обгрунтування застосування діодного лазера при лікуванні протрузій та гриж міжхребцевих дисків (експериментально-клінічне дослідження) : к.мед.н. : спец.. 14.01.21 - Травматологія та ортопедія : захищена 2011-07-07; . Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет". – , 0411U005633.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22