Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Правдюк Ольга Володимирівна. Освіта менонітів у контексті культурного розвитку Півдня України (XIX - 20-ті рр. XX ст.) : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2011-09-08; . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – , 0411U005683.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15