Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кушнір Олександра Юріївна. Вплив мелатоніну на показники вуглеводного обміну в щурів за умов алоксанового діабету : к.мед.н. : спец.. 03.00.04 - Біохімія : захищена 2011-09-15; . Буковинський державний медичний університет. – , 0411U005774.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25