Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Даюк Жанна Юріївна. Культурно-просвітницька діяльність викладачів та випускників Кременецького ліцею в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.) : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2011-09-21; . Житомирський державний університет імені Івана Франка. – , 0411U005800.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15