Знайдено документів: 1
Дисертація кандидатська
Ващенко Вікторія Володимирівна. Транскраніальне дуплексне сканування в діагностиці порушень церебральної гемодинаміки у хворих з артеріовенозною мальформацією головного мозку : к.мед.н. : спец.. 14.01.15 - Нервові хвороби : захищена 2011-09-23; . Державна установа "Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова". – , 0411U005835.
Знайдено документів: 1

Оновлено: 2024-07-25