Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Савицька Олена Миколаївна. Контролінг на наукомістких підприємствах : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-11-25; . Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". – , 0411U007029.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-18