Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Черчесова Олександра Юріївна. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 8-бромо-7-бета-гідрокси-гамма-(4'-хлорофенокси)пропілксантинів : к.фарм.н. : спец.. 15.00.02 - Фармацевтична хімія та фармакогнозія : захищена 2012-06-12; . Запорізький державний медичний університет. – , 0412U002933.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15