Знайдено документів: 1
Дисертація кандидатська
Кривко Яна Петрівна. Проблема контролю навчальних досягнень школярів в українських періодичних фахових виданнях (друга пол. ХХ ст.) : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2012-06-13; . ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – , 0412U003666.
Знайдено документів: 1

Оновлено: 2024-07-24