Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Зінченко Анна Володимирівна. Формування комунікативної толерантності студентів педагогічних спеціальностей університету в процесі гуманітарної підготовки. : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2012-06-13; . Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – , 0412U003689.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-19