Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Зозуля Ірина Євгеніївна. Полікультурне виховання іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів : к.пед.н. : спец.. 13.00.07 - Теорія і методика виховання : захищена 2012-06-15; . Національний авіаційний університет. – , 0412U003711.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-21