Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Голота Анастасія Сергіївна. Соціально-психологічні особливості етнонаціональної ідентичності українсько-російських білінгвів. : к.психол.н. : спец.. 19.00.05 - Соціальна психологія; психологія соціальної роботи : захищена 2012-06-14; . Інститут соціальної та політичної психології. – , 0412U003722.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15