Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Никоненко Світлана Володимирівна. Моделювання оцінювання та управління соціальним капіталом страхових організацій : к.е.н. : спец.. 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : захищена 2012-06-21; . Класичний приватний університет. – , 0412U003910.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25