Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Нагачевська Олена Олександрівна. Романістика Джойс Керол Оутс: проблематика і поетика. : к.філол.н. : спец.. 10.01.04 - Література зарубіжних країн : захищена 2012-06-29; . Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – , 0412U003967.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15