Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Чистякова Світлана Валеріївна. Роль держави у становленні корпоративних форм підприємництва в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : к.е.н. : спец.. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки : захищена 2012-06-25; . Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України". – , 0412U004049.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25