Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кіртока Руслан Гордійович. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу промислових підприємств у нестабільному середовищі : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2012-06-22; . Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Наукова частина. – , 0412U004094.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-17