Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Окландер Ігор Михайлович. Маркетинговий інструментарій науково-технологічного розвитку регіону : к.е.н. : спец.. 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2012-06-21; . Інститут проблем ринку і економіко-екологічніх досліджень НАН України. – , 0412U004097.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22