Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Євчук Віктор Вікторович. Регіональні механізми підвищення конкурентоспроможності підприємств аграрного сектора економіки : к.е.н. : спец.. 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2012-07-02; . Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет". – , 0412U004099.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14