Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Барчук Мар'яна Володимирівна. Розвиток української літературної мови в Галичині середини ХІХ століття: фонетика, граматика, лексика. - На правах рукопису. : к.філол.н. : спец.. 10.02.01 - Українська мова : захищена 2012-06-21; . Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника". – , 0412U004107.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-14